Vad kostar en begravning?

När det gäller kostnader så upplever många det som om att en begravning anses ”dyr” just för att det är en icke önskad utgift. Vad många inte känner till är att det finns flera olika alternativ. Kostnaden för en begravning kan variera stort beroende på vilken typ av kista man väljer, hur man utformar ceremoni och kringarrangemang, om det krävs långa transporter, dödsannonsens storlek, hur många som kommer till minnesstunden och vad som serveras där – för att nu ta några exempel.

Priset du får garanterar vi

Värdigheten avgörs inte av hur påkostad en begravning är, det viktiga är omsorgen och engagemanget i ceremonin. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi alltid en aktuell prislista, som ni kan ta del av för att få ett exakt pris på den begravning ni är intresserade av.
Prisuppgifter och fakta om det vi kommer överens om, får du alltid med dig hem, så att du kan ta ställning till förslaget i god tid. Alla priser som vi offererar, garanterar vi.

Vem betalar?

Det vanligaste är att begravningen betalas med hjälp av medel från dödsboet. Det innebär att begravningskostnaderna tas ur den avlidnes efterlämnade tillgångar och de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning.
Det kan också finnas pengar avsatta för begravningen i en s k begravningsförsäkring, som den avlidne tecknat under sin livstid. Saknar dödsboet tillgångar kan man söka ekonomisk hjälp hos den avlidnes hemkommun.