Vår verksamhet

Finns Begravningsbyrå startades av Erik Finn som köpte byrån av Eric Pålsson den 1 april 1960. Erik Finn drev företaget fram till sin bortgång 1986. Idag drivs Finns Begravningsbyrå av Eriks dotter PiaMaria, hennes man Urban och sönerna Henrik och Carl. Till sin hjälp har de Annelie Svensson och Therese Finn.

Vårt verksamhetsområde idag är Sotenäs, Dingle, Munkedal, Brastad, Brodalen, Lysekil, Kville, Tanum och Bullarebygden.
Lysekils Begravningsbyrå startades 1992 av PiaMaria och Urban Hansson som en filial till Finns Begravningsbyrå.
Du hittar oss på Dinglevägen 27, Hunnebostrand, Stationsvägen 18, Munkedal, Riksvägen 119 i Tanumshede och Järnvägsgatan 5 i Lysekil.

Urban Hansson om verksamheten

Är det något som skiljer en verksamhet av den här arten mot andra, som riktar sig till en allmänhet?
Urban Hansson: - Inte i kommersiellt avseende. Vi tar ju också betalt för våra tjänster, något annat är naturligtvis inte möjligt. Men vi måste samtidigt vara medvetna om, att det är ett förtroendeuppdrag av speciell karaktär vi har. Anhöriga ber oss om hjälp att göra det som kan vara tungt för dem att klara. Men anhörig, som vill vara med i det sista arbetet, får gärna vara det. Vi vill visa stor öppenhet. Vår uppgift är att svara upp till vad de efterlevande förväntar sig av oss.

Samarbete

  • Vi är måna om att påpeka, att samarbete är viktigt, främst med familjen och andra närstående. Men också med präst, kantor, blomsterförmedlare och andra som kan bli engagerade.
  • Vi är lyhörda för de anhörigas synpunkter. Ur deras delaktighet styrs vårt engagemang. Men det är också viktigt att officianten, och även kantorn, möter de anhöriga, samtalar och formar gudstjänsten i gemenskap. Val av psalmer, blommor, solister, allt detta är väsentliga inslag.

Skriftlig dokumentation

  • Vi är en kugge, där många är delaktiga. Men för att det ska bli en värdig begravning måste man till slut ställa sig frågan: ’Skulle den avlidne vilja ha det så här?’
  • När vi fört våra samtal, hört de anhörigas förväntningar och gjort överenskommelser, lämnar vi en skriftlig dokumentation, som de i lugn och ro kan begrunda. Där står inte bara vad vi bestämt, utan också vad man bör tänka på och där finns också vår offert.

Vi vill uppträda så att vi motsvarar de anhörigas förväntningar, visa öppenhet och engagemang, uppträda så att vi har fin relation även efter begravningen, då har vi säkert en roll också i framtiden.

Hur ser du på kostnaden för en begravning?

  • Beträffande kostnader så upplever vi det som om det kan ses ’dyrt’ för att det är en inte önskad utgift. Men det finns alternativ. Kistan kan vara enkel, till exempel kan det bårtäcke, som två systrar skänkte till församlingen efter begravningen av sin far för några år sedan, användas. Värdigheten vid en begravning avgörs inte i kostnaderna, men att den avlidne ska vila på en fin bädd, vill vi inte ge avkall på.