Ska du eller lagen bestämma?

Med omtanke om dina efterlevande rekommenderar vi att du redan nu funderar på hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas – d v s skriver ett testamente. För att vara säker på att testamentet uppfyller alla juridiska krav bör man anlita en sakkunnig person vid upprättandet. Finns Juridiska Tjänster erbjuder den kompetensen och ger dig även möjlighet att förvara testamentet tryggt och säkert. Utan ett skrivet testamente är det arvsreglerna i lagen som bestämmer hur dina ägodelar ska fördelas när du inte längre finns i livet.