Så här ser vi på vårt uppdrag

Att vara lyhörd för de anhörigas synpunkter ser vi som en av våra viktigaste uppgifter – det är deras delaktighet som leder vårt jobb. När vi gått igenom allt kring begravningen med de anhöriga lämnar vi en skriftlig dokumentation, som de kan begrunda i lugn och ro. Där medföljer också goda råd och en fullständig offert. Vi tror att de flesta känner en form av befrielse att kunna lämna över den praktiska hanteringen i den svåra stunden.

Inför besöket hos oss

Innan besöket hos oss på begravningsbyrån finns det en del frågor som det är bra om ni diskuterar inom familjen:

  • När och var vill ni att begravningen skall äga rum?
  • Hade den avlidne någon önskan om att kremeras eller jordbegravas.
  • Finns andra nedtecknade eller muntligt framförda önskemål?
  • Finns det någon grav inom släkten eller önskar ni en ny grav?
  • Vill ni ha en dödsannons och hur ska den vara utformad?
  • Har ni redan några idéer inför begravningen?
  • Ska begravningen vara i kretsen av de närmaste eller ska tid och plats skrivas ut i annonsen?
  • Vill ni att det ska hållas minnesstund efter begravningsceremonin och hur vill ni i så fall ha den utformad?

Det här är i stora drag vad vi brukar tar upp när ni besöker oss. Hinner ni inte med att ta upp frågorna innan vi ses, så går det självfallet bra att diskutera alla frågor med oss.