Ett vackert minne för livet

Vår ambition är att varje begravning vi är med och arrangerar blir så bra och personligt präglad som möjligt – och att den lever kvar som ett vackert minne för alla deltagare.
Inför begravningen kan vi ordna tryckning av program, så att alla ska kunna följa ceremonin. Programmet kan bli ett värdefullt minne efteråt, även för de som inte hade tillfälle att komma på begravningen. Vi sammanställer också ett vackert minnesalbum med förteckning över dem som har hedrat den döde med blommor eller minnesgåvor.

På begravningsdagen

I god tid före begravningen finns vi från begravningsbyrån på plats för att se till att kistan kommer på plats, liksom alla blommor, dekorationer, program, extraljus mm. När begravningsgästerna anländer ser vi till att de blir välkomnade och anvisas var de ska sitta – vi informerar också om vad som kommer att ske.
Efter begravningen får gästerna hjälp med att ta sig till minnesstunden om en sådan är planerad. Vi ser också till att blommorna läggs ut på graven eller i kransgården. Vid kremationsbegravning ser vi till att kistan förs till krematoriet.